Till senaste kommentaren

Ska Pågen flytta ifrån Malmö på grund av elbrist?

Med anledning av SvD:s artikel om elbristen i Skåne vill Pågen förtydliga följande:

Pågen har inga planer på att flytta verksamheten från Malmö. Vi har bakat bröd i Malmö i över 140 år och vill fortsätta göra så under lång tid framöver. Vår mission är att baka för framtida generation och därför arbetar vi alltid med ett långsiktigt perspektiv. Men självklart kräver detta rätt förutsättningar.

Pågens satsningar på framtiden ligger fast och vi planerar för att utöka kapaciteten i Malmöbageriet. I samband med detta tittar vi även på den framtida elförsörjningen. Den elbrist som nu diskuterats gäller våra möjligheter till ny expansion längre fram och var denna expansion skall äga rum.

Vi har en bra dialog med både Eon och Malmö Stad och arbetar tillsammans för att säkerställa att elleveranserna i området kommer att fungera även i framtiden. För områdets fortsatta utveckling kommer elförsörjningen att bli en avgörande faktor, då det befintliga elnätet inte har tillräcklig kapacitet. Det är alltså inte brist på el som är det egentliga problemet utan kapaciteten i elnäten. Att lösa dessa utmaningar kommer att ta tid och därför är det viktigt för oss att lyfta problematiken redan nu för att säkerställa ett en lösning finns, vilket man ej kan garantera i dagsläget.

Energifrågorna är en naturlig och viktig del av bageriverksamheten. Vi har gjort stora investeringar de senaste åren för att minska vår energiförbrukning och fått ned den med 15%. Pågens bagerier försörjs med 100% förnybar energi och är energieffektiva, vilket faktiskt gör att det är miljömässigt bättre att baka bröd i stor skala än att baka i hemmen. Dock uppmuntrar vi till att baka hemma och att konsumenten själv får välja vilket bröd man vill konsumera.

Eftersom bröd är ett klimatsmart och växtbaserat livsmedel med lågt klimatavtryck, jämförbart med t.ex. baljväxter och pasta, är det ett bra val ur hållbarhetssynpunkt. Vår förhoppning är att efterfrågan på bröd kommer att växa i takt med att konsumenterna väljer allt mer mat med låg klimatpåverkan och då vill vi vara säkra att vi har rätt kapacitet för detta i våra bagerier.
Pågen Konsumentforum

Kommentarer

 • Ni skulle kunna investera i egen solellsproduktion

 • Hej Jan!

  Tack för att du hör av dig till oss!
  I nuläget har vi inga problem med eltillförseln till bageriet och vi använder redan idag 100% förnybara energikällor. Både nu och i framtiden är det viktigt för oss att vara så energieffektiva som möjligt och kunna använda hållbara lösningar och vi ser därför kontinuerligt över energifrågan.

  Ha det fint!
  Pågen Konsumentforum
 • Hej, jag tänkte mer att ni själva skulle kunna sätta upp solceller. På så sätt kommer inte elnätets bristande kapacitet att hindra er fortsatta expansion. Samtidigt är solcellerna en bra ekonomisk investering. Har själv satt upp celler och den ekonomiska avkastningen ligger på ca 20% samtidigt som det är en miljömässigt bra satsning. Ni skulle ju också kunna använda det faktum att ni producerar er el själva i er marknadsföring tex att varje bröd egentligen är ett stycke ren sol.
  Hör gärna av er så kan jag tipsa er hur ni också skulle kunna engagera era anställda i detta.

  Mvh Jan-Erik
 • Hej Jan-Erik!

  Tack för ditt tips! I nuläget har vi inga problem med eltillförseln till bageriet, men vi tar gärna emot synpunkter från våra konsumenter och kommer så klart att även framföra dina till berörd personal.

  Ha det fint!
  Pågen Konsumentforum
 • Hej
  Bestört som skåning att ni får effektbrist. Varför inte belysa möjligheten med egen el produktion. Diesel eller gasturbin vars bränsle är biogas (mycket miljövänligt). Finns många producenter av dessa typer av mindre kraftverk och priserna är låga.
  Överskottsvärmen från kraftverket har man möjlighet att använda i Er processer i tillverkningen
  Den här typen av kraftverk är oberoende av solen och solceller och har konstant produktion. Biogas finns och ingen Länsstyrelse skulle blockera ett sådan kraftverk.
  Mvh
  Sven Karlin
  f d Direktör på ABB
 • Hej Sven!

  Tack för ditt tips! Som vi har nämnt tidigare har vi i nuläget inga problem med eltillförseln till bageriet, men vi tar gärna emot synpunkter från våra konsumenter och kommer så klart att även framföra dina till berörd personal.

  Ha det fint!
  Pågen Konsumentforum
 • Hur många MW extra behöver ni?


 • Hej Göran!

  Tack för din fråga!

  Vi har lite svårt att svara just nu på grund av semestertider, vi återkommer så fort vi kan.

  Ha en fin dag!
  Pågen Konsumentforum
 • Hej Göran,

  Vi återkommer här med svar.

  Den elbrist som tidigare diskuterats i media innebar inte att vi hade problem med elförsörjningen i nuläget. Det gällde inför kommande faser i vår långsiktiga plan att bygga ut vårt bageri. Nu har nya initiativ om ökade investeringar i elnäten samt tillskott av lokal förnybar el presenterats av regeringen, vilket kommer att lösa situationen tills mer långsiktiga lösningar på elbehovet finns på plats. På Pågen har vi också gjort stora investeringar de senaste åren för att minska energiförbrukningen och fått ned den med 15 procent.
  Pågen Konsumentforum
 • Elbilar som tjänstebil som ansluts och ger effektutjämning under dagen. Kapar effekttoppar så huvudsäkringarnas toppeffekt kan utnyttjas optimalt. Varje elbil ger 100kW tillskott. Varje gång det finns effektöverskott laddas batterierna och energin kan räcka hela tiden bilarna är anslutna. 


 • Elbilar som tjänstebil som ansluts och ger effektutjämning under dagen. Kapar effekttoppar så huvudsäkringarnas toppeffekt kan utnyttjas optimalt. Varje elbil ger 100kW tillskott. Varje gång det finns effektöverskott laddas batterierna och energin kan räcka hela tiden bilarna är anslutna. 10 bilar ger 1MW toppeffekt till bageriet att utjämna Laddning av bilarna med låg effekt under dagen tills bilen ska iväg. Gör en kalkyl att minska anslutningsavgiten med minsta effektuttag som bageriet  behöver. Fast batterilager kan löna sig kanske. Ett batterilager med växelriktare  är vad som beJövs. Vet ej kostnader  men kan kolla upp om det kan vara intressant
  Hälsningar
  Bosse  • Det är förvånande att kommentaren till alla förslag är att det för tillfället inte råder brist på el. Varken Eon eller Malmö Stad är stora producenter av vattenkraft. Att förlita sig på el som produceras 100-150 mil bortom Malmö ger problem. Saknas lokal produktion uppstår obalans i systemet och det oavsett hur mycket överledningsförmåga kraftledningarna har.
  Tittade på google maps i området kring fabriken och hittade inte någon som installerat solpaneler. Detta trotts att de flesta tak verkar kunna bära sådana. Den som oroas över el-brist borde göra det man kan för att mildra bristen när lokalt reglerbara källor saknas.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.