Hur ser Pågen på slamgödsling av åkermark?

Råvaror odlade i Sverige har låg miljöpåverkan, framför allt pga resurseffektiv odling och höga miljökrav.Trots det ställer vi högre krav än lagstiftningen inom vissa områden.

Till exempel tillåter vi inte sedan 2010 slamgödsling av de fält där spannmålet till våra bröd växer. Anledningen är att det kan sprida miljö- och hälsofarliga ämnen som kadmium, tungmetaller och kemikalier på åkrarna. Vi anser inte heller att metoden är tillräckligt beprövad och säkrad.

Vi ställer krav på att spannmål från nya fält inte får ha slamgödslats de tre senaste åren och odlaren garanterar att inte använda slamgödsling så länge man levererar spannmål till oss.

Vi har en nära dialog med våra lantbrukare kring den här frågan och de allra flesta delar vår uppfattning och tycker att förbudet är bra. Vid en leverantörskontroll ska de kunna visa spårbarhet för det spannmål de levererar ända ner till fältet.

Läs gärna mer om varför vi bakar med svenskt mjöl och hur vi arbetar för utvecklingen av ett hållbart svenskt jordbruk här.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.