Vad innebär den nya märkningen för fullkornsbröd?

Nu ska det bli lättare att veta hur mycket fullkorn ett bröd innehåller, då bageribranschen har enats om en gemensam fullkornsmärkning.

Tidigare angav många mängden fullkorn som andel av ingrediensernas torrvikt. Nu går vi över till att relatera andelen fullkorn till hela brödets innehåll. Det innebär att fullkornshalten som anges på förpackningarna blir lägre – även om mängden fullkorn vi bakar med är den samma.

För att få kallas ett fullkornsbröd eller märkas med ”Rik på fullkorn”, måste ett mjukt bröd innehålla minst 22 procent fullkorn. Vi kommer under våren att successivt uppdatera informationen på våra förpackningar enligt den nya märkning.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.