Vad gör ni med gammalt bröd?

Vi arbetar för att det ska bli så lite svinn som möjligt, men det svinn som ändå uppstår återvinner vi i ett bra kretsloppssystem. Vårt mål är ett cirkulärt system med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt – att minimera mängden restprodukter och ta hand om de rester som uppstår genom hållbar återvinning. Därför återvinner alla bröd- och degrester till 100%. De blir djurfoder eller bioetanol.

Läs gärna mer om vårt arbete för att motverka svinn av bröd och vårt kretslopp på hur vi återvinner det svinn som trots allt uppstår.
Berith Information- och hållbarhets chef
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.